Sibil Yanev Kirjoitan blogia yhteiskunnallisista asioista Suomessa. Ulkomaalaistaustaisena annan omia näkemyksiä varsinkin kotouttamispolitiikkaan liittyen.

Paperittomien kohtalo ei ole mustavalkoinen asia

Helsingin valtuusto hyväksyi torstaina 29.11 esityksen nk. paperittomien (maassa oleskelevat ilman lainvoimassa oleva oleskelulupaa) välttämättömien terveys- ja sosiaalipalveluiden laajentamisesta äänituloksella 45-39. Esitys on valtuutetun Veronika Honkasalon (vas) ja 40 muiden valtuutettujen aloite. Samalla hyväksyttiin Pilvi Torstin (sd) aiheesta tekemän ponsiesityksen, jonka mukaan valtuuston on arvioitava paperittomien tilannetta tutkineen työryhmän työn tuottamien tietojen suhdetta valtuuston keskiviikkoiseen päätökseen sen jälkeen, kun työryhmän raportti on valmistunut. Tässä viitataan työryhmään, joka kaupunginjohtaja asetti 3.5.2017 turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeiden koordinoimiseksi kaupungissa. Työryhmän raportti on tarkoitus julkaista joulukuun aikana.

 

Mitä tässä on sitten ongelmana?

Asia on käsitelty ilman että valtuutetuilla olisi ollut riittävä pohjatieto aloitteesta ja varsinkin sen mahdollisista heijastevaikutuksita. Juuri tämän takia työryhmä alun perinkin perustettiinkin. Ryhmän tarkoitus on selvittää paperittomien nykyinen asema, mahdolliset puutteet ja riittävät ”haarukka-arviot” kustannuksista, siirtymäaikatauluista ja mahdollisista uhkista ja haasteista. Olisi kenties ollut järkevämpää ja ainakin perinteisempää politiikkaa odottaa, että työryhmän raportti olisi ollut valmis. Päätös saatiin joka tapauksessa läpi äänestystuloksella 45-39 ja oikeusvaltiossa on kunnioittavaa demokraattisesti tehtyä äänestystulosta. Poniesityksen myötä aloite punnitaan kuitenkin uudestaan työryhmän raportin jälkeen.

 

Mitä tästä on seurannut?

Riittämättömän pohjatiedon saattelemana keskustelu valtuustossa (ja myöhemmin mediassa) on ollut melko tunnelatautunut ja polarisoiva puolin ja toisin. Yleistymistä, paisuttamista tai vähättelyä ja välillä turhautuneisuuttakin. Aloitteen kannattajia on syytetty populismista ja ideologisilla arvoilla ratsastamisella kustannuksista viis ja vastustajia ihmisoikeuden vastustamisesta.

Tämän kaltainen leimaava ilmapiiri on erittäin vahingollinen politiikassa ja vielä vaarallisempaa kun se siirtyy yleiseen keskusteluun. Jo heti päätöksen jälkeen kansalaiset järjestäytyivät ”leireihin” ja asettuivat joko kannattajien tai vastustajien takana. Se, että äänestystulos ja puoluekanta määrittäisivät jonkun inhimillisyyden on erittäin harhaanjohtavaa ja väärää. On itsestään selvä asia, että äänestystulos on positiivinen niiden taholta, jotka aloitteet toivat käsittelyyn riippumatta siitä mistä keskustellaan itse valtuustossa asiasta. Tämä juuri sen takia, että kyseessä ei otettu huomioon asiantuntijoihin perustuvia lausuntoja. Silti tästä asiasta tuli eräiden puolueiden voittojuhla ”oikeuksien ja tasa-arvon” edistämiselle ikään kuin vastakkaisella puolella istuisivat tasa-arvottomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden lobbaajia.  

-----

Korjataan hieman väärinkäsityksiä tai ennakkoluuloja

1.Ketkä paperittomat ovat?

Otetaan hieman taustatietoa. Miten paperittomia syntyy Suomessa? Kyseessä ei siis ole pelkästään turvapaikanhakijoita, joilla on lopullinen kielteinen päätös ja maastapoistumiskehotus voimassa. Sisäasianministeriö laati vuonna 2012 Laittoman Maahanmuuton Vastainen Torjuntaohjelman, jossa tarkastettiin mistä paperittomat (laittomat) koostuvat. Silloin noin 90% laittomasti maahan tulevista ja oleskelijoista tulivat EU-sisärajojen kautta.  Päällimmäinen tarkoitus laittomalle maassaololle on saada työskennellä laillisesti tai laittomasti EU-alueella. Musita tulijoista osa oli opiskelijoita, jotka tulivat opiskelemaan Suomeen ETA-alueen ulkopuolelta (suurin kansallinen edustus nigerialaisilla) ja jotka ovat jääneet maahaan, kun opiskeluun pohjautuva oleskelulupa on mennyt umpeen. Toinen suuri joukko ovat turvapaikanhakijoita, jotka rajavartiosto luokittelee laittomaksi maahantulijaksi, mutta, jotka muuttuvat lailliseksi hakemusprosessin myötä. Kolmas joukko ovat EU-kansalaisia (kuten romaaneja Bulgariasta ja Romaniasta), jotka oleskelevat massa pidemmäksi ajaksi kuin laki sallii.

Suomessa on itse asiassa Euroopan tehokkaimpiin kuuluva maastapoistumistoiminta, 60-70% onnistutaan palauttamaan normaalisti. Ongelmaksi muodostuvat nk. haastavat maat (Irak, Afganistan, Somalia), jonne palauttaminen on käytännössä ollut mahdotonta palautuskiellon takia. Tähän on vaikuttanut myös suotuisa oleskeluluvan saaminen niille, jotka tippuvat "välitilaan". Oleskelu on käytännössä humanitäärisen oleskeluluvan nojautuen tullut ajan kanssa lailliseksi. Tämä kohta on nyt laissa otettu pois, jolloin paperittomat joutuvat tietynlaiseen välitilaan tällä hetkellä.  Lisäksi Afganistanin kanssa on solmittu palautussopimus, jolloin vaikeaimmat tapausket liityvät Irakin ja Somalian kansalaisiin.

Nykytilanteessa kyseessä ovat kuitenkin ihan tavallisia perheitä lapsineen , nuoria ja aikuisia, jotka ovat tippuneet välitilaan johtuen lainsäädännön kertaluonteisesta tulkinnanmuutoksesta. 

 

2. Aiheuttiko hallitus siis nykyinen tilanne?

Välillisesti kyllä. Ulkomaalaislainsäädännön epäjohdonmukaisuus muiden EU-maiden kanssa on ollut yleisessä tiedossa. Tämän lisäksi Suomi tietoisesti vetäytyi palautussopimusten solmimisesta Afganistanin, Somalian ja Irakin kanssa kun muut pohjoismaat solmivat niitä samaan aikaan vuonna 2008. Muodollinen palautussopimus ei kuitenkaan takaa sen, että palauttaminen onnistuu tai että se sujuisi mutkitta. Ruotsissa on esimerkki siitä miten esimerkiksi irakilaisten palautus on ollut mahdotonta vaikka maiden välillä on palautussopimus voimassa. Näiden kolmen maiden yliedustus on hyvin tiedetty asia, jota asiantuntijat ovat voineet vahvistaa helposti. Silti hallituksen virallinen kanta oli se, että tämä tuli yllätyksenä.

Kun sitten keskellä turvapaikanaaltoa ulkomaalaislakia yhtenäistettiin vuonna 2016 kertaheitolla, luotiin tahallaan jakautuma turvapaikanhakijoiden kesken, jolloin samankaltaisista hakemuksista ja tilanteista tulikin yhtäkkiä kahta eriävää virallista päätöstä. Ulkomaalaislakia olisi pitänyt muuttaa jo aikaisemmin (mitä edellinen sisäministeri Räsänen olikin aloittanut) tai vastaavasti, kun se muutetiinn myöhässä siirtymäaika olisi ollut kohdalla, jotta kaikki hakemukset, jotka tulivat syksyllä 2015 käsiteltäisiin samalla tavalla. Hallitus toimii jälleen ammattitaidottomasti tässä asiassa.

Tämän lisäksi yleinen tiedottaminen ja valvonta toimivat puutteellisesti.

 

3. Onko valtuuston päätös ”Kempeleen talon kahva”?

Tällä tarkoitetaan sitä, että valtuuston päätös toimisi houkuttimena muista maista tuleville turvanpaikanhakijoille, ulkomaalaisille sekä ”elintasopakolaisille”. Tässä viitataan Sipilän päätökseen tarjota Kempeleen mökkinsä julkisesti turvapaikanhakijoille. Tässä on paisutettu ennennäkemättömällä tavalla Sipilän vaikutusta turvapaikanhakijoiden tulvaan. Oletus on kuitenkin virheellinen. Vaikka julkisesti turvapaikanhakijat sanoivat, että Suomessa pääministerin (ja yleisesti kansan) avomielisyys ovat päällimmäisen syy miksi juurikin Suomeen ollaan päädytty ,tilastojen valossa tilanne on erilainen.

Jos väittämä olisi pitänyt paikkaansa syyrialaisten osuus Suomessa olisi ollut paljon suurempi kannanoton jälkeen. Näin ei käynyt. Olen sekä kenttäkokemusten (toimin turvapaikanhakijoiden tukijrjestössä, jossa etsitään harrastuksia niille) että maaraportteja lukeneena sitä mieltä, että salakuljettajat mainostivat nimenomaan sitä, että Suomesta ei palauteta takaisin niihin maihin vaikka tulisikin kielteinen päätös. Kielteinen päätös, joka on usein myöhemmin muuttunut lailliseksi perustaksi oleskella maassa.  (Tämän lisäksi Suomesta kerrottiin, että ihmiset tarvitsevat työvoimaa, ovat lämpimiä ulkomaalaisia kohtaa, päätös nopea (3-6kk), jonka jälkeen perheenyhdistäminen on ollut mahdollista. Tuet maksetaan käteisenä, josta maksetaan matka takaisin). Todellisuus oli jotain aivan muuta mistä tulikin pettymyksiä. Hallituksen muutos ulkomaalaislaissa asetti näitä ihmisiä välitilaan, missä ovat nyt.

Tämä on kuitenkin erilainen houkutin kuin vain filantrooppinen mielipidelausunto, mitä Sipilän toiminta todellisuudessa oli. Tämä päätös ehdottomasti houkuttaa sisäisesti paperittomien (ja miksei muidenkin liikehdintä) Helsinkiin, kun kuntien välille muodostuu epäsuhteinen palvelutarjonnan kattavuus. Määrät ovat absoluuttisesti ajatelleen pienet, mutta koska  reksiteriä ei ole tilanne on täysin arvamaton.

 Myöskin EU-sisäistä liikkuvuutta asettaa haasteita ja on hyvin todennäköistä, että tämä houkuttaa ihmisiä Helsinkiin, jos palveluiden kattavuus on tarpeeksi laaja varsinkin kuin esitys ei erittele tarkasti määritelmiä. Jos paperiton on maassa oleskeleva ilman tarvittava oleskelulupaa se voi käytännössä takoitta ketä vaan, joka ei esitä henkilöllisyyspapereita tai voimassaolevaa oleskelulupaa. Toisin sanoin käänteisesti on vaikeampaa todistaa, että joku ei ole paperiton kuin se, että omaa oleskelulupaa. Tämä avaa hypoteettisesti mahdollisuuden, että kuka vaan voisi olla paperiton ja näin olla oikeutettu Helsingin laajennettuun terveydenhoitoon ja sosiaalipalveluihin, koska asiakkaista ei voi tehdä reksiteriä.

Käytännössä esitys haluaa antaa laajempi hoito maassa oleville bulgarialaisille ja romanialaisille romaaneille sekä turvapaikanhakijoille , joilla on lopullinen kielteinen päätös. Pääosin ettteivät he joudu turvautumaan rikollistoimintaan alamaalilmassa ja myöskin sillä ajatuksella, että inhimillinen kohtelu ennaltaehkäisee mielenterveydelliset ongelmat ja näin ehköisevät negatiivistä oireilua (joka esintyy esimerkiksi väkivaltaisesti tai itsetuhoisesti). Varsinkin nuorten ja lasten oireilu on erittäin yleistä paperittomien ja turvanpaikanhakijoiden kesken. Kuitenkin väärinkäytön mahdollisuus pitäisi estää systemaattisesti ja ennakkoon eikä tehdä yleissitova päätös, jota joudutaan muokaa myöhemmin juridiikan hienosäätön takia.

Mitä varsinaisiin "uusiin" turvapaikanhakijoihin tulee niin houkutus on minimaalinen. Muutokset EU:n sisällä ovat niin voimakkaat, että salakuljetus Lähi-Idästä ja Afrikasta on erittäin hankalaa ellei se tule Venäjän kautta. Kukaan ei kuitenkaan halua hakea turvapaikkaa ja joutua välitilaan, jos tulee kriisialueelta. Isompi uhka onkin nykyään EU:n sisäiset liikkuvuudet. Jos palveluita käytetään toisessa jäsenvaltiossa ilman valvontaa on koko esityksen tarkoituksenperä vesitetty täysin.

On kuitenkin olemassa pieni riski signaloidessaan , että turvapaikkajärjestelmä on epäsymmetrinen Suomessa, sillä rikollistoimintaa todennäköisesti siirtyy takaisin salakuljetukseen varsinkin Venäjän puoleelta. On siis varmistettava että ohjeistuksia tehdään maan kokonaisetu ja turvallisuutta ajatelleen myös kunnissa.

 

4. Mitä aloite käytännössä hakee?

Veronika Honkasalon aloitteessa ehdotetaan, että paperittomien palveluita laajennetaan (jo voimassa olevan lainsäädännön ohessa) vastaavasti:

-Välttämätön huolenpito (välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus, ja ruoka (välttämättömyys ei tässä määritelty tarkemmin)

-Välttämättömien sairauksien hoito, seuranta ja lääkitys, rokotukset ja suun terveydenhoito samalle tasolle kuin turvapaikanhakijoille

-Raskaana oleville ja perheille, jossa 0-2v lapsia mahdollisuus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen

-Paperitonta tuetaan löytämään tilanteessa kestävämpiä ratkaisuja

-Terveydenhoito toteutuu kaupungin terveysasemilla tai tarvittaessa erikoissairaanhoidoissa

-Maksutonta oikeudellista neuvontapalvelua

-Koulutukseen (kaupungin työntekijöiden) lisättävä tieto paperittomien tilanteesta

-Salassapitovelvollisuus paperittomien hoidossa (hoito ei saa asettaa paperiton kohtuuttomaan tilanteeseen)

 

5. Ovatko vaatimukset kohtuuttomia?

Jokainen saa tehdä omat päätökset tästä. Mielestäni esitys ei täsmentää asioita tarpeeksi paljon, jotta sitä voitaisiin hyväksyä sellaisenaan. Kuntalaisten palveluiden tarjoaminen ei-kuntalaisille yli sen mitä ihmisoikeuslait velvoittavat on melko ennennäkemätön ilmiö. Koska kyseessä on tilastoimaton ja ”näkymätön” asiakaskunta, tämä asettaa uskomattoman paljon haastetta toiminnalle. On olemassa myös eettisiä ja moraalisia pohdintoja mitä pitäisi ottaa huomioon. Yleisesti hanketta vastustetaan siitä, että nämä ihmisryhmät ohittaisivat tavalliset jonot terveysasemilla. En näe mikä asia esityksessä ajaisi vastaavaa ja miksi paperittomien kuuluisi saada ohitusta jonoissa.

Kuitenkin sanon sen, että on yleinen etu hoitaa mielenterveydellisesti oireilevia ihmisiä ennaltaehkäisevästi eikä tässä ole kyse pelkästään paperittomista. Tämä koskee erityisesti lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Tämä ehkäisee lukuisia ongelmia ja mahdollisia uhkia.

Tämän tyylinen esitys pitäisi tehdä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja ottaa huomioon myös rajavartiosto- ulkomaalaisvalvonnan- ja maahanmuuttoviraston ammattilaisia päätöksessä. Varsinkin miten tämä istuu maahanmuuttoviraston näkemyksen kanssa, että paperittomat ovat maassa vailla oleskelulupaa ja heistä on tehty maastapoistumiskehotus.

Riskinä on myös esitetty toimeentulo sellaisenaan. Koska paperittomilla ei ole henkilötunnusta, eivät ne saa avata pankkitunnuksia, jolloin maksu joudutaan suorittaa käteisenä. Aina käteisen rahan seuraamaton liikkuvuus lisää järjestäytyneen rikollisuuden uhka maassa.

Vastapainona sanon sen, että jos on opiskellut kieltä ja tehnyt töitä on löytävä myös viranomaisten kesken jonkinlainen kompromissi tähän tilanteeseen. Kaiken kaikkiaan sopeutumista pitäisi myös palkita varsinkin, jos palautusesto on yhä voimassa. Jos ei ihmistä pystytä palauttaa niin on vahingoittavaa pitää häntä tahallaan välitilaan väkisin, jolloin hän on alamaailman saavuttavissa.

Salassapitovelvollisuus asettaa myös moraalisia kysymyksiä. Yhtäältä maahanmuuttovirasto alkaa kriminalisoida paperittomien kanssa tehty toiminta, jos se hidastaa maastapoistumispäätösken täytäntöönpanoa. Toisaalta halutaan auttaa tätä ryhmää ilman, että siitä saa tehdä julkinen raportti jolloin kohdehenkilön tilalle on kirjoitettava ”tuntematon”. Tässä piilee käsittämätön ristiriitaa.

---

Toivotaan, että media laantuu hieman tämän asian ympärillä ja yleinen mielipide tehdään ammattilaisten ja asiantuntijoiden lausuntojen perusteella huolella, samoin päätöksiä. Eikä pikaisesti tehdä ideologisia maalauksia vain ideologian takia. Puolivalmiita esityksiä, joita joudutaan kumoamaan myöhemmin. Eikä ainakaan pelkästään mielipiteisiin nojaten. Kenties hallituksen tapa valmistella lakeja onkin tarttuva tauti…

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (27 kommenttia)

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Tämä kirjoitus käsittelee monipuolisesti vaikeaa aihetta. Kiitos siitä, Sibil Yanev. Toivottavasti mahdollisimman moni jaksaa lukea sen ajatuksella.

Poimin pitkästä kirjoituksestasi pari nostoa:

"Samalla hyväksyttiin Pilvi Torstin (sd) aiheesta tekemän ponsiesityksen, jonka mukaan valtuuston on arvioitava paperittomien tilannetta tutkineen työryhmän työn tuottamien tietojen suhdetta valtuuston keskiviikkoiseen päätökseen sen jälkeen, kun työryhmän raportti on valmistunut".

Siis, keskustelu ei ole vielä ohi. Tuo asiantuntijoiden laatima raportti on varmasti kiinnostava. Sitähän myös osa demareista ja kokoomusryhmä olisi halunnut odottaa ennen päätöksentekoa: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/236390-taman-taki...

Tämä huomiosi on myös pohdinnan arvoinen, Sibil: "On paisutettu ennennäkemättömällä tavalla Sipilän vaikutusta turvapaikanhakijoiden tulvaan".

Perustelet mielestäni hyvin tuon arvioisi esim. tällä: "Salakuljettajat mainostivat nimenomaan sitä, että Suomesta ei palauteta takaisin niihin maihin vaikka tulisikin kielteinen päätös".

Tämä vähän tekstissäsi särähti: "Suomi tietoisesti vetäytyi palautussopimusten solmimisesta Afganistanin, Somalian ja Irakin kanssa kun muut pohjoismaat solmivat niitä samaan aikaan vuonna 2008".

Esimerkiksi tämä juttu antaa Suomen toiminnasta vähän toisen kuvan, ja ei se sopimus Ruotsin ja Irakin välilläkään ole ihan optimaalisesti toiminut: https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/150233-palautusso...

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Hei, Markku Huusko! Arvostan suuresti kommenttisi ja , että jaksoit runnoa tekstin läpi kielioppivirheistä huolimatta.

Olet aivan oikeassa, että palautussopimus ei automaattisesti tarkoita onnistunutta palautusta, kuten Ruotsin tapauksessa kävi ilmi irakilaisten osalta. Luen vielä lähettämäsi linkin palautussopimuksia koskien ja palaan tähän ja oikaisen tarvittaessaan tekstini.

Tekstissä puuttuu jonkin verran yksityiskohtia ja on mahdollista että asiavirheitä esintyy hieman. Tekstistä
tulikin paljon pidempi kuin alunperin olin ajatellut.

Joka tapauksessa kiitoksia jälleen kommentistä, yllätyin positiivisesti että juuri sinä vastasit tähän!

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Kiitos itsellesi, kirjoituksesi on keskustelua eteenpäin vievä. Tärkeintä on aina asia, ei kielioppi, jonka kanssa teemme virheitä kaikki. Myös asioiden kanssa joskus sähläämme, mutta sekin on inhimillistä. Kaikkien mokien kohdalla pitää vain olla valmis myöntämään, että nyt tuli huti. Se on itsellenikin joskus vähän vaikeaa:)

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #8

Hei, luin uutisen ja muistan tarkastikin silloisen keskustelun aiheesta. Silti näen, että MoU-sopimusten läpiajaminen laitettiin tietoisesti jäihin vuodesta 2009 lähtien (vallankumousvyyhti Lähi-Idässä vaikeuttanut huomaattavasti asian eteenpäin vieminen) aina vuoteen 2015 saakka eikä sitä otettu puheeksi eduskunnassa aktiivisesti.

Hallituksen virallinen kanta oli 2015 se, että Suomi ei houkuta erityisesti turvanpaikanhakijoita. Tämä piti paikkansa syyrialaisten kohdalla, mutta irakilaisten, somaleiden ja afgaanien kohdalla yliedustus oli ennakoittavaa. Silloin vaikutti suuresti siltä, että sidosryhmien etujen ja hyötyjen suojelu oli tärkeämpää kuin yhdensuuntainen ja ennaltaehkäisevää lainsäädäntöä.

Palautussopimus ei olisi auttanut vastaavassa tilanteessa, kuten Ruotsissa kävi. Mutta se olisi poistanut vetovoimatekijän salakuljettajien mainostamisessa. Tätä olen kuullut suoraan turvapaikanhakijoilta, kun Ruotsissa niitä kehotettiin jatkamaan Suomeen, jos eivät ole syyrialaisia juuri koska palautus kotimaahaan on hankalampaa kun edes muodollista MoU-sopimusta maiden välillä ei ole.

En halunut liikaa avata tätä asia tekstissä, koska se olisi paisunut entisestään ja laitoin siihen melko pintapuoleisesti että "muut maat tekivät sopimuksia ja Suomi ei". Totuus on tietenkin monimutkaisempi. Lisään teksiin se, ettei palautussopimus välttämättä edesauta varsinaisesti itse palautusten kanssa. Mutta edelleen olen sitä mieltä ,että sen puuttuminen ja senaikainen laajempi ulkonaalaislainsäädäntö ovat vaikuttaneet turvapaikanhakijoiden määrään korreloivasti

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko Vastaus kommenttiin #9

Kiitos asian selventämisestä.

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen Vastaus kommenttiin #9

"Paperittomien kohtalo ei ole mustavalkoinen"

Kirjoituksessa on paljon yksityiskohtaista tietoa. Luinkohan blokisi tarpeekisi huolellisesti, mutta en nähnyt siinä mitään viittausta siihen mikä on Suomen moraalinen velvollisuus kaikkia tänne haluaivia kohtaan. Kaikki pakolaiset tulevat jonkun muun Euroopan maan kautta, ts he eivät ole saaneet lupaa jäädä siihen maahan, josta tulivt. Ilmeisesti nämä maat (Ruotsi, Tanska, Saksa, jne) eivät ole katsoneet velvollisuudekseen huolehtia näistä ihmisistä. Siis miksi Suomi?

Kerrataan vielä pari ikävää faktaa,
1) maailmassa on n. 7600 miljoonaa ihmistä ja Suomessa on hiukan yli 5 miljoonaa. Kuinka monta paperitonta maahanmuuttajaa Suomi pystyy hoitamaan?
2) Suomella on paljon velkaa ja jokainen paperiton maahanmuuttaja hoidetaan ottamalla lisää velkaa. Kuka maksaa tämän, suomalainen veronmaksaja, tuleva sukupolvi vai maahanmuuttajat?

Sibil, vielä henkilökohtainen kysymys. Oletan että olet Suomen kaansalainen, mutta oletko vielä jonkun muun maan kansalainen?

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #16

Hei, kirjoitus ei ole varsinaisesti kannanotto, pikemminkin pohjastus. Aloite sellaisenaan sisältää juridisiä ja turvallisuuteen liittyviä haasteita. Ei Suomella ole sen moraalisempi velvollisuus kohdella kaikki tasapuolisesti kuin se, että oikeuden päätöksiä voidaan panna täytäntöön. Tarkoitan tällä sitä, että vastaus riippuu aina siitä mistä kannalta asia tarkastelee eli tässä yhteydessä kenen äänillä halutaan puoluekannatusta kasvattaa.

Olen tarkoituksella laittanut omat mielipiteet minimiin ja toivoisin että keskustelua voidaan käydä faktatietojen pohjalta eli esimerkiksi vasta silloin kun työryhmän raoprtti on valmis ja pöydällä on edes jonkinasteinen kattava tietopaketti.

Ongelmana 2015 oli se että paperittomien turvapaikanhakijoiden kohdalla Eurodac:n sormenjälkijörjestelmä ei toiminut ja sitä ohitettiin tietoisesti jäsenmaissa ja tulva ohjattiin "kohdemaihin". Ruotsissa irakilaisia ja somaleita ohjattiin Suomeen koska täälä oli suotuisampi turvapaikkamenettely niille. Myöhemmin afgaaniliikenne alkoi Venäjän puoleelta myös. Silloinen hallitus ei nähnyt aihetta tehdä toimeenpiteille mitään tai vastata siihen, että Dublin-lainsäädäntöä ei noudatettu. Suomen hakemuksista suuri osa raukesi 6kk sisään eli maasta todennäköisesti joko poistuttiin omaehtoisesti tai sitten jäätin salaa. Jäljelle jäivät juridisesti "aidot" hakijat joista osa sai myönteisen ja osa kielteisen pätöksen ja ollaan nykyisessä tilanteessä.

Tilanne rajalla on nyt korjattu suurimmaksi osaksi ja kriminalisoiva vastuu "turvapaikkaahoppailusta" on siiretty itse halijoille sensijaan että vastaanottovastuu jäisi pelkästään jäsenvaltioille kuten oli ennen. On kuitenkin keskityttävä nykytilanteeseen eikä miettiä menneitä.

Minulla on Suomen ja Bulgarian kansallaisuus

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Voi kun täällä olisi edes pikkasen vanhaa järkeä nykyää niin tämä olisi nauraen torpattu. Katsokaapa vanhan esityksen kommentteja. Miksi Helsingissö on niin epäpätevää valtuustoväkeä, ettei käytetä vanhaa tietoa hyväksi. Että ihmiset on tyhmiä!!

https://m.iltalehti.fi/uutiset/2015031119338970_uu...

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

"Uhkana terveysturismi

Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajan, hallintoylilääkäri Maria Virkin mukaan lakiesitys on uhka Suomen pitkäjänteiselle työlle tartuntatautien ehkäisyssä.

Virkin mukaan kroonisiin tartuntatauteihin liittyvästä terveysturismista on jo näyttöä muualla Euroopassa, esimerkiksi Ranskassa ja Iso-Britanniassa.

– Tartuntatautitilanne Suomessa on pysynyt hyvänä ja vakaana. Kalliiden tartuntatautien ilmaishoito toimii laittoman maahantulon houkuttimena ihmisille, joilla esiintyy esimerkiksi HIV:a tai tuberkuloosia. Tämä lisää riskiä tartuntatautien leviämiseen väestössä, Virkki toteaa valiokunnalle antamassaan lausunnossaan.

Virkki muistuttaa, että nykyinen lainsäädäntömme, joka takaa paperittomille ihmisille kiireellisen hoidon, on linjassa suurimman osan Euroopan maista kanssa.

– Suomen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on kestämätöntä, että hallitus esittää terveyspalvelujen laajentamista eli omaa lakia laittomasti maassa oleville, kun samanaikaisesti sosiaali- ja terveyshuoltomenoja karsitaan hallituksen aiemman esityksen mukaisesti miljardi euroa, Virkki toteaa lausunnossaan.

Virkki nostaa lausunnossaan esiin myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportin, jonka tiedot ovat hänen mukaansa vajavaisia ja yksipuolisia.

– Raportissa paperittomien määräksi on arvioitu 1 000-2 000 henkilöä, kun se Poliisihallinnon raportin mukaan on vuosittain 3 000-7 000 henkilöä." https://m.iltalehti.fi/uutiset/2015031119338970_uu...

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

HIV-pommi Pietarista

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin

Hannu Syrjälän

mukaan lakiesitys sekoittaisi koko terveydenhuoltojärjestelmän.

Syrjälän mukaan uuden lakiesityksen kriittisin kohta on maassa laittomasti oleskeleville ehdotetut pitkäaikaiset infektiosairauksien hoidot.

– Maassa laittomasti olevien määrä ja Suomeen mahdollisesti ilmaisten lääkkeiden vuoksi hakeutuvien lukumäärää on pidetty vähäisenä. Kuitenkaan ei ole olemassa mitään takeita siitä, että maahan ilmaisen lääkehoidon perusteella hakeutuvien määrä jäisi vähäiseksi, Oulun yliopistollisen sairaalan infektioiden torjuntayksikön osastonylilääkärinä toimiva Syrjälä toteaa valiokunnalle antamassaan lausunnossaan.

Syrjälä kertoo keskustelleensa Pietarin infektiotilanteesta paikallisen Botkinin infektiosairaalan ylilääkärin Vladimir Musatovin kanssa helmikuun lopussa.

Botkinin mukaan Pietarissa on tällä hetkellä miljoona paperitonta ihmistä ja 50 000 HIV-positiivista henkilöä, joista vain 20 prosenttia saa HIV-lääkitystä.

Syrjälän mukaan juuri HIV-potilaiden uudet tuberkuloositartunnat aiheuttavat merkittävän hoidollisen ja kustannuksellisen huolen.

– Näistä uusista tapauksista lähes puolet on antibiooteille vastustuskykyistä tuberkuloosia; joka neljäs on ns. MDR (monilääkeresistenssi) -tuberkuloosia ja joka viides XDR (laaja lääkeresistenssi) -tuberkuloosia, Syrjälä toteaa.""

Käyttäjän pekkahetta1 kuva
Pekka Hetta

Riittääkö asiantuntijalausunnot????

Eero Mattila

Edes helposti tarttuva tuberkuloosi, tuhkarokko, hinkuyskä, alkueläimet sukupuolitaudeista puhumattakaan ei vaikuta punavihreään ideologiaan.
- Ottamatta ollenkaan kantaa laittomaan maassa oloon olisi maalaisjärjellä ajateltuna järkevämpää suorittaa terveystarkastus rajalla kuin ohjata mahdolliset taudinkantajat yleiseen terveyskeskukseen vauvojen ja vaarien keskelle. Äly hoi älä jätä!

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Kiitos , Pekka , linkeistä ja siteerauksista. Politiikkaa on kuitenkin suurimmaksi osaksi momenttiin perustuva kompromissinhakua. Näin omasta mielestä.

Ellei täysin virkamieshallintoon päädytä niin tietyjen asioiden ajamisella on melkein aina toissijainen tarkoitus, usein työsuhteiden muodustamisessa taikka äänestäjäkunnan kasvattamisessa.

Asiantuntijoiden arvioinnin kunnioittaminen ja esiintuominen jääkin pitkälti median vastuulla. Tosin pitää muistaa että mediaa osataan käyttää myös mustamaalamisessa.

Valitettavasti vaimentamisen kulttuurin varjo on läsnä vahvasti politiikassa myös.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Paljonko itse olet maksanut niitä veromarkkoja joilla sitten niitä ilmaisia hoitoja, kun suomalaisetkaan eivät saa ilmaisia - olisko parempi mennä kotimaahan laittamaan siellä ne asiat tolalleen?

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Hei Niilo. Onko kysymyksesi tarkoitettu minulle?

Petri Hämäläinen

Sibil,

olet täysin oikeassa huomauttaessasi, että asiantuntemuksen ja tiedon jakaminen pitäisi jäädä median (julkisen tiedonvälityksen) tehtäväksi.

Näin ei Suomessa enää tapahdu.

Tiedonvälityksen tehtäväksi on Suomessa muodostunut politisoituneen ja ideologisesti väritetyn näennäistiedon välitys.

Media valehtelee, vääristää, vaikenee.

Media juhlii omiaan, halveksii vastustajiaan, valvoo ja vaientaa.

Todellisen, puoluettoman, journalistisesti ja eettisesti kestävän tiedonvälityksen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Hyvää journalismia on kallista ja hidasta. Maa on täynnä hyviä ja laadukkaita toimittajia mutta kilpailu mediatilasta pakoittaa nopeaan tiedonjakoon. Eriävien mielipiteiden löytäminen on hankalaa jos ei niitä löydy omasta lähipiiristä. Se vie aikaa joka on taas budjettisidonnainen asia.

Ylen johdosta sen verran, että YLE:n hallintoneuvoston nimitykset ovat poliittisia vaikka kenttätyö on jokseekin puoluetonta. Tosin kaikkia kirjoituksia ei julkaista. Mutta pelko vero-oikeuden kunoamisesta vaikuttanee mediakäyttäytymiseen.

Vaimentamisen kulttuuri on läsnä mediassa. Toisaalta jokaisen "aran" aiheen kirjoittajaa lynkataan julkisesti jos kirjoitus poikkeaa lukijoiden mielipiteistä.

Kahdessa vuodessa ollaan menty kuitenkin parempaan suuntaan. Mediakäyttäytyminen oli itse asiassa syy miksi otin puolen vuoden tauko kirjoittamisesta ja yleisestikin uutisten seurannasta.

Käyttäjän OrvoMarjamki kuva
Orvo Marjamäki

Hyvä kirjoitus ja niin monilta muiltakin. Senverran kommentoisin että, mehän (suomen kansa ) emme tule ikinä saamaan tietoomme mitkä kustannukset ko ruljanssista syntyvät, näin toimii salassapitovelvollisuus. Tieto näistä nyt tehdyista päätöksistä kiirii sähköä nopeammin ympäri maailmaa ja jos ajattelisin itseäni ja minulla olisi joku näistä Mattilan mainitsemista taudeista niin mikään mahti maailmassa ei saisi minua pysymään pois suomesta. Eli tänne vaan vaikka uiden.
Katsotaas vähän näitä kustannuksia. Omakohtainen kokemus työelämässäollessa. Tuli ulkomaalaistaustainen ihminen yksityiseen silmäsairaalaan komeassa napakettu-
turkissaan, oli näppy silmäluomessa. Tasilla tultiin ja se odotti ulkona koko operaation ajan (ei helsinkiläinen vaan kauempaa). Mukana oli tulkki ja käsitykseni mukaan sairaanhoitaja sieltä paikkakunnalta mistä tultiin. Maksu tapahtui vieraan kunnan maksusitoumuksella ja eiköhän taksikin maksettu samalla tavalla, eli suomen kansa maksoi verorahoistaan.
Muistan lukeneeni jostain (hesari/iltalehti) että muutama vuosi sitten tänne raijattiin jostain afrikan sotaa käyvistä maista (sotiahan siellä käytiin ja käydään koko ajan) vaikeasti vammaisia viidakkoveitsillä pilkottuja ihmisiä (siellähän niitä on enempi kuin suomessa asukkaita) ja sittenhän tuli myös se pappi joka oli ollut niitä silpomassa. Tämä kaikki tapahtui porvoossa. Silvotut paikattiin?? ja pappi oikeudenkäyntiin suomessa, kun porvoolaiset suuressa viisaudessaan päättivät että ei ne afrikassa osaa oikein tuomita (tässäkohtaa ruotsalaiset olivat taas meitä viisaampia kun lähettivät sotarikolliset tuomittavaksi sinne missä olivat rötöstelleetkin). Mistähän nämäkin yllämainittujen operaatioiden kustannukset selvittäisi, eli kun virallisesti ilmoitetaan että turvapaikanhakijoihin on käytetty 1 milj. pitäisi se todennäköisesti kertoa x6. Ei tässä paljon muuta, mutta kuin opetelkaa ruotsia juntit. Anteeksi kielioppi jakirjoitusvirheet.

anita frisk

Blagodarja kirjoituksestasi, arvostan asiallisuutta.

Suomessa stallariaikoina laulettiin "ensin tehdään sairaala ja sitten sairaita" ja vähän samaa touhua näytti olevan tässä valtuuston päätöksessäkin. Ihmeellinen marssijärjestys: perustetaan työryhmä selvittämään asiaa mutta ei malteta odottaa työryhmän tutkinnan tuloksia koska ideologiakiima on niin kova. Jos raportti joka tapauksessa valmistuu ennen joulua, niin mikä ihmeen kiire tässä oli? Ei ainakaan laittomien terveyden kannalta koska akuuttihoito heille on jo joka tapauksessa turvattu. Helsinkiläinen joutuu usein odottamaan viikkoja päästäkseen terveyskeskukseen eikä se ole päättäjille mikään ongelma, varsinkaan kiireellinen.

Suomessa on kaksi asiaa joita on enemmän kuin omiksi tarpeiksi: makea vesi ja paperi. Täysin älytöntä siis puhua "paperittomista". Ja niitä laminoituja, valokuvalla varustettuja papereita voi sitten hakea sen oman maan suurlähetystöstä.

Käyttäjän HannuPeltola kuva
Hannu Peltola

minun vaatimaton mielipiteeni on se, että ei PITÄISI olla perusoikeus hakea "pakolaispaikkaa" muualta kun jordanian telttakylistä unicefin kautta, sielä odottaa laillista pääsyä yli 2 miljoonaa pakolaista keillä on paperit klunnossa, ikä täsmää, eikä heitä 10-20 vuodella, taustat täsmää, minun mielestäni kaikki ne jotka tukevat ihmissalakluljetettua populaatioo jotka ovat kiilanneet rahan voimalla laillisten pakolais populaation hakujen edelle, rikkovat parasti etiikkaa, vaikka ehkä tarkoittavatkin hvvää luomalla terveysturismia ja sallivansa parin miljardin ihmisen siirtyvän eurooppaan sotapakolaisten siivellä ja jopa ohittavan ne itsekkäöistä syistä, lopuksi ja tiedoksi, ei ole mikään perusoikeus ohittaa laillisia pakolaisia unicefin telttakylistä tulemalla laittomassti eurooppasan
ja syrffaamalla läpi euroopan valikoiden sosialiturvat

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Hyviä kommentteja! Nuorten ja terveiden miesten ja naisten (mikäli naisella ei pieniä lapsia) pitäsi tehdä jotain hyödyllistä palveluja vastaan. Esimerkiksi viedä vahuksia ulos, hoitokodeissa ja kotihoidon piirissä olevat vanhukset eivät juuri pääse ulos. He voisivat myös kolata lunta Helsingin jalkakäytäviltä (mikäli lunta tulee). Keittää kahvia ja auttaa vakituisia siivoojia kaupungin virastoissa. Kaupunki järjestäkööt pikakurssit.

Maahantulijat eivät ole samasta puusta veistettyjä, jotkut ovat varakkaita, toiset siitä väliltä ja kolmannet köyhiä. Tuntuu kummalliselta että kaikille automaattisesti tarjotaan ilmaisia hoitoja.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat tällä hetkellä kuitenkin lapset ja naiset sotien keskellä Syyriassa ja Afrikassa. Pakolaisleirit ovat suuria ja niissä on paljon lapsia, jotka eivät saa minkäänlaista koulutusta. Niissä on myös pahasti traumatisoituneita lapsia. Helsingin kaupunki voi palkata opettajan muutamalle leirille. (Ja miksei, jos rahat riittävät myös traumapsykologin.) Tällä teolla parannettaisiin hyvin monen lapsen tilannetta ja mahdollisuuksia pärjätä tulevaisuudessa. Ja mikä imagon nosto se olisikaan!

Käyttäjän VeijoPaasonen kuva
Veijo Paasonen

Mikäli suomen kansalainen ilmoittautuu paperittomaksi (ei suostu antamaan henkilöpapereitaan) ja vaatii paperittoman hoidot ja vastaavat edut, niin saako hän ne?

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Kuinka paljon kunnanvaltuuston väestä toimii yksityisessä terveydenhoidossa, onko mahdollisesti ollut jäävejä lisäämään palveluita, jos itse hyötyvät tai lähipiiri?

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Aloitteen puolesta äänestivät pääosin aloitteen laatijoiden puoluekannat eli suurimmaksi osaksi vasemmistolaiset ja vihreät. En usko että niiden kohdalla moni työskentelee yksityisen terveydenhoitopalvelusektorilla. Myöskin omasta mielestäni paperittomien määrä on sen verran pieni markkinatalouden näkökulmasta että sillä olisi merkitystä yritystoiminnan kannattavuuteen.

Käytännössä nykytilanteessa ei näitä palveluita tulla välttämättä edes hakemaan jos on olemassa riski jäädä kiini, vaikka aloite meneekin läpi. Näin nykyisessä tilanteessa jossa kaupungin ja hallituksen näkemykset paperittomien asemasta ovat ristiriidassa keskenään.

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Järjetön ratkaisu. Valtuuston pitäisi ensin tarjota kuntalaisille ilmaiset palvelut jos rahaa on.
Milloin jokainen vanhus, joka haluaa pääsee palvelukotiin?
Milloin terveysasemalla on vapaita lääkäreitä jos kuntalainen haluaa palvelua?
Milloin on vapaita kaupungin vuokra-asuntoja kaikille kuntalaisille jotka sellaista haluaa?
Milloin on vapaita asuntoja jokaiselle asunnottomalle kaupunkilaiselle?
Miksi valtuusto päätti että ilmaiseksi voi asua ja saada terveyspalvelut hampaat jokainen joka tänne tulee?

Laittomat kuuluu poliisin säilöön ja pikainen palautus kotimaahansa.

Laittomat on laittomasti maassa, ilman oleskelulupaa, joka oikeuttaa olla maassa.
Holtiton maahantulo aiheuttaa rauhattomuutta, rikoksia ja terroritekoja.

Käyttäjän MattiJuhani kuva
Matti Loikkanen

"Valtuuston pitäisi ensin tarjota kuntalaisille ilmaiset palvelut jos rahaa on."
Näinhn sen pitäisi olla!

Minut on näillä palstoilla leimattu rasistiski, koska uskallan ehdottaa, että Suomi on ensisijaisesti niiden ihmisten, jotka sen rakensivat - siis tämän päivän vanhusten. Sosiaali- ja terveyspalvelut on ensin suunnattava vanhuksille ja sitten niille, jotka ovat tähän maahan syntyneet ja vasta viimeeksi niille, jotka tulevat tänne muualta, joko laillisesti tai laittomasti. Rahaa ei ole äärettömästi, joten se on jaettva tässä järjestyksessä.

PS minulla on henkilökohtaista kokemusta vanhustenhoidosta ja sen puutteista.

Käyttäjän kalevikamarainen kuva
Kalevi Kämäräinen

Venäläiset kuulemma pitävät meitä tsuhnia ahkerina mutta hieman yksinkertaisina ihmisinä. Tätäkin "keskustelua" seuratessa tulee mieleen, että havainto on oikea: taloudellisesti marginaalisesta asiasta nousee hirveä haloo kun taas paljon suuremmat rahanreiät ovat vain ilmoitusasioita.
http://petterihiienkoski.puheenvuoro.uusisuomi.fi/...
http://www.lansivayla.fi/artikkeli/585699-lansimet...

Eilisessä Ylen televisioykkösen Pressiklubissa Iltalehden toimittaja Tommi Parkkonen sanoi Suomen olevan slaavilainen maa kähmintäasioissa rajan kulkiessa Pohjanlahtea pitkin (Ruotsi siis kuuluu länteen ja Suomi itään). Taisi olla vain ajatuskatkosta kiinni, ettei Parkkonen muistanut yleistää luonnehdintaa koskemaan meikäläistä maan tapaa laajemmin.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016033121348003_u...
http://kalevikamarainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Olkaamme siis onnellisia kohta sata vuotta täyttävästä Länsivenäjänmaastamme. Kiitoksia blogisti Yaneville yrityksestä suhteuttaa asioita (kirjoitus on hyvä, mutta vastaanotto aika "tsuhnamainen").

Terveisin Kalevi Kämäräinen

Toimituksen poiminnat