Sibil Yanev Kirjoitan blogia yhteiskunnallisista asioista Suomessa. Ulkomaalaistaustaisena annan omia näkemyksiä varsinkin kotouttamispolitiikkaan liittyen.

Rakenteellisen korruption hintalappu - n. 2 500 milj. / vuosi

  • Rakenteellisen korruption hintalappu - n. 2 500 milj. / vuosi

 

Tänä vuonna tulee 10 vuotta täyteen siitä, kun Kemira GrowHow myytiin norjalaiselle kivennäislannoiteiden markkinajohtajalle Yaralle. Suurin ristiriita ei edes liittynyt ennätyksellisen alhaiseen myyntihintaan (207 miljoona) vaan siihen, että samalla luovuttiin (käytännössä ilmaiseksi) Siilijärven ja Soklin malmivarat (nykyarvo n. 17 miljardia) kokonaan Yaralle.

Toisin sanoen röyhkeällä rakennekorruptiolla ja poliittisella päätösvalalla annettiin Suomen luonnonvaroja ilmaiseksi pois ja maksutaakka jätettiin seuraaville sukupolville. Tämän "juhlavuoden" kunniaksi haluan eritellä 3 poliittista päätöstä, joiden vaikutukset ovat katastrofaalisia Suomen kansantaloudelle ja seuraaville sukupolville. Samalla huomataan, että rakennekorruption muoto on muuttunut entistä röyhkeämmäksi.

 

1 – Kemira GrowHow

Johdanto:

Oletteko huomanneet, että ostovoimanne hupenee joka vuosi enemmän ja enemmän? Ruoka on kallistunut huomaattavasti vuodesta 2008 lähtien ja syy siihen ei ole maailmantalouden muutos vaan puhtaasti poliittinen - rakennekorruptio.

 

Tapaus:

Kemira GrowHow:n myynti

Lyhyt tausta:

1994 Kemiran liiketoimintayksiköt yhtiöitettiin ja lannoiteliiketoiminnan nimeksi tuli Kemira Agro, joka myöhemmin (2004) irrottautui emoyhtiöstä ja muutti nimensä Kemira GrowHow:ksi ja listautui samalla Helsingin pörssiin. Vuonna 2007 yhtiö myyntiin Yaralle.

 

Lyhyt kuvaus tapauksesta:

 Kemiran lannoitetehdasta yritettiin myydä jo Kemira Agro:n aikana , mutta se kaatui eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan vastustukseen vuonna 2003, koska oli vielä valtion (enemmistö)omistama. Tämän takia yhtiö irrottauduttiin emoyhtiöstä ja luotiin oma osakeyhtiö vuonna 2004 – Kemira GrowHow Oy. Nyt ei enää lain mukaan tarvittu eduskunnan hyväksyntä myynille.

Liityessään EU:hun Suomi sai poikkeusluvan lannoitteiden ”puhtaudessa”: Suomessa ei saa myydä lannoitteita, joissa on enemmän kuin 30 milligrammaa kadmiumia fosforikilossa. Muissa EU-maissa fosforilannoitteiden kadmiumpitoisuus on keskimäärin 138 milligrammaa. Ennen myyntiä hallitus tiukensi ehtoja entisestään (rajoitettiin fosfoorilannoitteista kadiumin määrä siten, että ainoastaan Soklin kaivos täytti vaadittavat ehdot),  joka takasi Kemira GrowHow:lle (ja myöhemmin Yaralle) käytännössä monopoliasema lannoitteiden myynnissä. Siten myöskin ulkomaalaisten lannoitteiden tuonti Suomeen oli käytännössä mahdotonta.

Kilpailuvirasto ei vastustanut kauppaa, sillä se ei saanut kaikkia yksityistietoja kaupasta. Täten myöskin Euroopan kilpailuvirasto antoi kaupalle peukalomerkin. Myöhemmin Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK) valitti Yarasta Kilpailu- ja kuluttajavirstolle  markkina-aseman väärinkäytöstä.

Itse valtionosuus myytiin 207 miljoonalla, joten myynnin kokonaishinnaksi muodostui 690 miljoona. Yhtiön arvoksi oli arvioitu 870 miljoona, joten pelkästään myyntihetkellä valtio myi tahallaan alihintaan. Tämän lisäksi Yara sai käyttöoikeuden (Siilijärven lisäksi) Soklin fosfaattikaivokseen. GrowHow:n silloisen pääjohtajan arvion mukaan kaivoksen arvo oli vuonna 2007 14 miljardia eli nykyhinnoissa (inflaatiolaskurilla) 17 miljardia. Itse kaivoksen arvoa ei laskettu olenkaan yhtiökaupassa, joten käytännössä se annettiin ilmaiseksi Yaralle.

Monopoliaseman takia lannoitteiden hintakehitys on ollut Suomessa paikoittain yli 40%-yksikköä suurempi kuin muissa maissa. Tämä kulunlisäys lisätään suoraan ruuan hintaan ja sitä maksaa kuluttaja. Samalla maatalousyrittäjän kustannukset nousevat huomattavasti ja yhä enemmän ovat riippuvaisia maataloustuista. Viljelijöiden ahdinkoa on myös lisännyt se, että myös muut tuotantopanokset, kuten energia, rehut ja koneet, ovat kallistuneet.

Muuta huomioitavaa:

GrowHow myyntiin sellaiseen hetkeen, jolloin maailmanmarkkinat antoivat osviittaa siitä, että ruuan hinta tulee kallistumaan. Pienet sadot ja viljavarastot, ruoan käyttö biopolttoaineiksi ja Aasian kasvava kysyntä olivat kiihdyttäneet ruoan hinnan nousun maailmalla jo silloin, kun valtio teki Yaran kanssa kauppoja GrowHow:sta. Lannoitteiden hinnat seuraavat ruoan hintaa. Yaran johtoa on osittain tuomittu  törkeästä lahjonnasta vuosina 2004-2009 (jolloin kauppa tapahtui). Oikeudenkäynti on edelleen kesken, mutta on hyvin todennäköistä, että korruptio on vaikuttanut Suomen päätöksiin myös. Yara myöskään ei laita lannoitteiden myyntihintoja julki.

On huomioittavaa, että maailmassa ei esinny melkein yhtään fosfoorikertymä, missä kadiumin määrä on niin pieni. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa Suomen Soklin kaivos voisi olla ainutkertainen koko maailmassa. Laskennallisesti on vaikea laskea kuinka arvokasta se olisi tulevaisuudessa, mutta kymmenien vuosien päästä näin puhtaan fosforikertymän arvo voisi hyvinkin olla  sadoissa miljardeissa! 

Kansantalouden ”tappio”:

Noin 18,2 miljardia tähän menneessä* (kasvaa joka vuosi) / tappio per vuosi noin 100 miljoona **

* - 180 M suora myyntitappio / Kaivosten arvo 17 000 M (17 miljardi) / Monopolihinnan vääristymä (700 000 tonnia per vuosi x 360e per tonni x 0,40 (monopolin aiheuttama ylihinta) =*** n. 100 M x 10v =1 000 M (1 miljardi)

”Päähenkilöt”:

Pääministeri : Matti Vanhanen (kesk.)

Maatalousministeri: Juha Korkeaoja (kesk.)

Elinkeinoministeri: Mauri Pekkarinen (kesk.)

Omistajaohjausministeri : Jyri Häkämies (kok.)

Lisätietoa:

http://web.archive.org/web/20081021040459/http://www.apu.fi./ajassa/article153323-1.html

https://fi.wikipedia.org/wiki/Yara_Suomi

http://mita-olisi-tutkittava.blogspot.fi/2015/04/ostaisitko-yaran-johtajilta-kaytetyn.html

http://kaytannonmaamies.fi/suuri-lannoitekatsaus/

https://maailmankuva.com/politiikka/korruptio-korporatismi/growhow-kaupa...

----------

2– Digita Oy

Johdanto:

Oletteko miettineet, miksi kaupallisilta kanavilta tulee niin paljon mainoksia koko ajan? Entäpäs miksi YLE vapisee hallituksen edessä, kun puhutaan mahdollisesta vero-oikeuden kumoamisesta. Yleisestikin, miksi TV- ja radiotarjonta on tupaten täynnä tuotesijoittelua ja reality-sarjoja aikakausiohjelmien sijaan? Osittain vastaus lienee siinä, että joka vuosi tv-yhtiöt johtuvat maksamaan olemassaolostaan noin 90 miljoona ulkomaalaisille sijoitusyhtiöille. Siis 90 miljoona, joka olisi muuten käytetty laadun ja asiakasviihtyvyyden parantamiseen TV- ja radiotarjonnasta. YLE:n kohdalla 90 miljoonassa on sinuninkin vero-osuus YLE-verona.

Tapaus:

Digita Oy:n yhtiöittäminen

Lyhyt tausta:

YLE:n Jakeluteknikkaa hallinnoi maanpäälistä radio- ja tv-verkkoja (ja myöhemmin mobiili-tv-verkkoja) lähetysasemineen ja mastoineen. Vuonna 1999 se yhtiöitettiin , jolloin YLE:n omistusosuus oli 100% ja nimeksi tuli Digita. Tämän jälkeen omistus on vaihtunut tiheään tahtiin ranskalaisesta France Telecomista (myönnettiin 100% myyntioptio ja 90% osto-optio), Texas Pacific Groupin kautta aina nykyiseen australialaiseen sijoitusyhtiöön First State Investmentille (FSI)

Lyhyt kuvaus tapauksesta:

Mielestäni Martti Asikaisen blogista saa erittäin hyvän ja selkeän selosteen tapahtumasta. Itse en osaisi näin hyvin pukea sanoiksi, kun miten hän kirjoitti. Tässä suoraan lainaus hänen tekstistä:

” Digita Oy on entinen YLE:n Jakelutekniikka, joka yhtiöitettiin Ylen kokonaan omistamaksi tytäryhtiöksi vuonna 1999. Käytännössä yhtiö hallinoi Suomen maanpäällisiä radio-, tv- ja mobiili-tv-verkkoja lähetysasemineen ja mastoineen. Joulukuussa vuonna 2000 kaikki kuitenkin muuttui, kun Ylen hallintoneuvosto päätti myydä 49 prosenttia Digitan osakkeista TDF-konsernille, joka oli vielä tuolloin ranskalaisen France Télécomin omistuksissa. Kauppaan oli ovelasti sisällytetty myyntioptio kaikista osakkeista ja osto-optio 90 prosenttiin saakka. Pari vuotta myöhemmin Yle päätyi myymään osakkeista 41 prosenttia lisää ja tammikuussa 2005 saivat lähteä loputkin osakkeista. Kaikkiaan Yle sai Digitan myynnistä 260 miljoonaa euroa, jotka yhtiö keskitti television ja radion digitalisointiin. Suomalaiset tarvitsivat todella kipeästi digi-TV:tä.

Tänä päivänä valtiorahoitteinen Yle maksaa jakeluverkon käytöstä vuosittain liki 50 miljoonaa euroa vuokraa. Käyttökustannukset Suomessa ovat tuplasti yhtä suuret kuin esimerkiksi läntisessä naapurimaassamme Ruotsissa. Nykyään Digita Oy:n omistaa australialainen First State Investments -infrastrukstuurirahasto. Täydellisen monopolin omaava yhtiö käärii Suomesta noin 40 % liikevoittoa, josta yli puolet tulee suoraan veronmaksajien kukkarosta. Valtion saama kauppahinta on tähän mennessä maksettu jo moninkertaisesti takaisin.”

Jatkan itse tästä. Kaikki kaikkiaan valtio sai noin 300 miljoona Digita Oy:n myynnistä. Digitan voittoprosentti on luonnollisesti lain vaatimalla kipukynnyksellä , mutta toteutunut veroprosentti lienee 5-10% luokassa. Yhtiö käyttää tehokkaasti verosuunnittelun muotoa, jossa lainataan emoyhtiöltä sen verran , että lainan korkokulut juuri ja juuri ylittävät liikevoiton määrä. Väliyhtiönä Digita käyttää luxemburgilaista holding-yhtiötä.*

*Esimerkiksi jos voittoja on 10 M emoyhtiö lainaa 100M 12% (yli 10%) korolla, jolloin lopulliseksi tulokseksi kirjataan -2 M eli tappio. Silloin ei tarvitse maksaa yhteisöveroa.

Muuta huomioitavaa:

YLE:n ”ylin” johto on hallintoneuvosto, johon kuuluu 21 eduskunnan poliittisin perustein valitsemaa jäsentä. Päätökset ovat loppujen lopuksi hyvin poliittisia.

Ylen lisäksi myös kaupalliset kanavat joutuvat maksamaan ylihintaa (ei KHO:n mielestä) lähetysoikeuksista ja kustannusten takia joutuvat turvautumaan yhä enemmän mainostuloihin. Digita (ja Kemira GroHow) myytiin nousukauden aikana ilman minkäänlaista ulkoista painetta taikka liiketoiminnallista strategiaa.

Nykyinen pääomistaja FSI on myös Corunan (Fortumin) pääomistaja.

Se, että oma valtio ei omista digiverkoston lähetyslupien myöntämistä on poikkeuksellista koko Euroopassa. Ainoastaan Unkarissa on vastaavanlainen tilanne. Kaikissa muissa Pohjoismaissa koko maan kattava maanpäällinen tv- ja radioverkko on edelleen joko suoraan valtion tai valtion hallitseman yhtiön omistuksessa.

Digita Oy käyttää aktiivisesti verosuunnittelua, jotain, mitä nähdään myös toisessa FSI:n hallinoimassa yhtiössä – Carunassa.

On omitusta, että valtio on suostunut myymään tv- ja radioverkkonsa ulkopuoliselle yhtiölle sekä turvamaan samalla sen monopoliasemaa.

Kansantalouden ”tappio”:

Pelkästään verotappio:

Tähän menneessä noin 380 M   / 10-34 M per vuosi

*--12 - 36 miljoona (yhteisöveron määrä voitoille) – 1.5-3 (varsinainen maksettu vero (n.5-10%) x 17v / 2 (keskimääräinen luku) = 380 M

TV-yhtiöiden maksama ylihinta noin 30% ( Yhtiöt "maksavat" 54M liikaa per vuosi)

”Päähenkilöt”:

Pääministeri :Paavo Lipponen (SDP) / Matti Vanhanen (kesk.)

Yleisradion toimitusjohtaja: Aarne Wessberg (SDP)

Liikenne- ja viestintäministeri: Olli-Pekka Heinonen (kok.)

Omistajaohjausministeri : Erkki Tuomioja (SDP) / Mauri Pekkarinen (kesk.)

 

Lisätietoa:

http://www.paivanlehti.fi/yle-verostasi-maksetaan-joka-vuosi-40-miljoonaa-euroa-veroparatiiseja-kayttavalle-digitalle/

http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002753792.html

http://voima.fi/blog/arkisto-voima/saatanan-tunarit-2/

http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/203944-suomen-pahimmat-bisnesmokat

 

----------

3- Caruna Suomi Oy

Johdanto:

Digitan ja Kemiran tapaukset osoittavat millaisen kultakaivoksen yhtiöittäminen voi olla sijoitusyhtiölle, jos lainsäädäntö on sopivasti pedattu valmiiksi turvaten monopoliaseman ja siten maksajaosapuoleksi valtion asukkaat. Sama kaava toistui Carunan yhteydessä, jossa kuluttajilta perittiin ylisuuria maksuja, mutta yhteisöveroa ei taaskaan maksettu Suomeen.

 

Tapaus:

Fortumin yhtiöittäminen

Lyhyt tausta:

Fortum sähkönsiirto (josta tuli myöhemmin Caruna Suomi) keskittyy sähkön siirtoon. Sillä oli noin 600 000 asiakasta ja 20% (suomen suurin) markkinaosuus. Yhtiö oli Suomen suurin sähkönsiirtomonopoli. Joulukuussa yhtiö myytiin kolmejakoisesti myyntiä varten perustetulle yhtiölle Suomi Power Networkille (SPN). SPN:n osinkojako oli seuraavanlainen – 20% Keva ja Elo (eläkerahastot) , 40% Borealis Infrastructure Management (BIM) ja 40%  First State Investment (FSI).  20% valtionosuus oli osakeyhtiölain vaatima suomalaisomistus, jotta kauppa ylipäätänsä voitiin tehdä.

Lyhyt kuvaus tapauksesta:

Caruna tapaus on niin poliittisesti sotkuinen ja monimutkainen, että sen avaamiseen menisi monta sivua. Mukana on poliittista ajojahtia, suljettujen ovien takana tehtyjä kauppoja ja ”yllätyksellisiä” eläkkeenjäämisiä ja virrannimityksiä kauppojen jälkeen. Martti Asikainen on (jälleen) tehnyt erinomaisen työn tapauksesta ja siihen kannattaa tutustua. Häh erittelee yksityiskohtaisesti tapahtumaketjun ja ”päätoimijat” systemaattisesti aina vuodesta 2013 tähän päivään asti. Tässä linkki tekstiin.

 

Muuta huomioitavaa:

Lyhyesti voisin todeta, että Fortumia myytiin sellaisena aikana, jolloin liiketoiminta oli erittäin kannattavaa. Ostajaosapuoleena toimii mm. Digita Oy:n ja Finngrid Oy:n tapauksesta tunnettu FSI ja BIM, joka olisi jo pitänyt olla varoitusmerkki siitä, mitä voi käydä valtiontaloudelle. Kataisen hallitus ei halunut tuoda myyntiä eduskunnan käsittelyyn olenkaan ja se solmittiin salaa. Vaikutti siltä, että myyntiä vastustavat henkilöt savustettiin joko median (ajojahtia) kautta tai lahjonnalla (ei todistettu) pois kuvioista.

Myynin jälkeen Katainen lähti Brysseliin, kaupan myötäilijöitä nimitettiin korkeisiin virkoihin ja osa kauppojen osapuolista jäivät bonuksineen eläkkeelle.

Caruna käyttää agressiviistä verosuunittelua Digitan lailla ja voittoprosentit lähestyvät 50% osittain.

 

Kansantalouden ”tappio”:

Tässä lasketaan vain verotappio:

Tähän menneessä noin 18M * / n. 9 M per vuosi

50 M myyntivoitto x 0,20 (yhteisövero) – 50 M x 0,02 (toteutunut verotus) = 9 M x 2v = 18 M

Kuluttajien maksama ylihinta noin 40% ( Kuluttajat "maksavat" n. 20 M liikaa per vuosi sähkönsiirosta)

”Päähenkilöt”:

Pääministeri : Jyrki Katainen (kok.)

Fortumin toimitusjohtaja: Tapio Kuula

Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen

Omistajaohjausministeri : Pekka Haavisto (vihr.)

KEVA:n johtaja: Jukka Männistö

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja: Laura Räty (kok.)

 

Lisätietoa:

http://masik.puheenvuoro.uusisuomi.fi/211156-nakokulma-caruna-munaus-nain-se-tapahtui

http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001902990.html

http://www.hs.fi/talous/art-2000002884033.html

---------

Fiktiiviseksi keskihnnaksi, mitä maa menettää vuosittain voidaan siten asettaa 2,5 mrd per vuosi, josta suurin osa on Soklin kaivoksen luovuttamisesta muodustamat menetykset. Todellisia haittoja on luonnollisesti vaikeata mitata.

--------

Lopputeksti ja kunniamaininnat

Kuten yllä näkyy yhtiöittämisestä voisi tulla tulevaisuudessa trendi. On oltava tarkka mitä kulissien takana tapahtuu. Varsinkin, jos vaikutusvaltaiset ihmiset ovat jäämässä eläkkeellä, sillä he voivat jättää takanaan aikamoinen taakka seuraaville sukupoliville.

Ehdin luetella vain 3 tapausta, mutta todennäköisesti tapauksia on useita. Suomen rakenteellinen korruptio ei ilmene ruskeina kirjakuoreina taikka tilinsiirtoina vaan palveluiden- ja positioiden vaihdolla aina vaalikampanjasta ministerivirkaan asti. On kuitenkin muistettava, että kannattomattomien yhtiöiden yhtiöittäminen ei ole missään tapauksessa väärin. Mutta Kemira, Digita ja Fortum olivat myyntihetkellä voitollisia ja osinkojen tuotto olisi ollut monikertainen myyntivoittoa verrattuna. On myöskin varottava sitä, että julkisista palveluista tehdään "väkisin" kannattomattomia yhtiöittämisen takia. 

Tässä pieni kooste niistä tapauksista, jotka eivät päässeet yllä olevaan listaan:

Olkiluoto 3

Talvivaara

Kreikan ja Espanjan tuet (vain 5% mennyt varsinaisiin tukiin)

Destia

Finnavian johdannaisskauppa

Länsimetro (kesken)

Hyvää sunnuntaita kaikille!

Sibil

EDIT. 25/4 17.16

Korjattu linkki. Finnairin johdannaiskauppojen sijaan kyseessä oli oikeastaan Finavian johdannaskaupat 2000-luvulla

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

38Suosittele

38 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (37 kommenttia)

Käyttäjän PekkaMansala kuva
Pekka Mansala

Politiikka on järjestäytynyttä rikollisuutta ?

Mahtaako otsikko pitää paikkansa ? Siltä tuo homma ainakin näyttää.
Olen arastellut tämän julkistusta, mutta nyt, kiitos Sibil Yanevin uskallan sen tehdä.

Väitteen perusteluista ensimmäisenä tulevat mieleen poliittiset virkanimitykset. Ne laki aika selvästi kieltää (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014).

Muita veronmaksajille kalliiksi tulleita ja edelleen tulevia ovat pakkoruotsin jatkuva ylläpito, digipakko, hehkulamppukielto, tieverkon rapauttaminen, autoilijoiden teknisen seurannan valmistelu jne.

Samaan sarjaan kuuluu myös haja-asutusalueen jätehuoltopäätös, millä pakotettiin hankkimaan kalliita ja turhia ”puhdistus”laitteita. Lain säätämisajankohtana yksikään markkinoilla ollut ns. puhdistamo ei puhdistanut jätevesiä. Silti sellainen oli monen hankittava.

Digipakko ja hehkulamppukielto olivat samoin täysin turhia, koska jos uudet laitteet olisivat olleet hyviä ja toimivia, ihmiset olisivat kyllä siirtyneet niihin vapaaehtoisestikin, joskin hieman hitaammin. Poliitikoilla oli kuitenkin jostain syystä kiire järjestää myyjille ylimääräisiä tuloja oikein lain voimalla.
Digipakko maksoi suomalaisille kuluttajille ehkä jotain 1,5 miljardia euroa. Ollaankohan nyt puuhaamassa sähköautopakkoa ?

Noiden lisäksi on vielä pikkusälää.
Elektroniikkaromun kierrätys, turvallisten pelastusliivien kieltäminen ja vaarallisten säätäminen ainoaksi sallituksi (EU), miljardien arvoisen Kemiran ”myynti” norjalaisille 200 miljoonalla, purukasaprojektit (kun purukasassa pyörii aina siinä jotain vaatteisiin tarttuu), sote-muutos, ryhmäkannelain vesittäminen, neuvoloiden ”myynti”hanke jne.
Miksi satojen miljoonien eurojen veronkierto on tehty lailliseksi nimikkeellä verosuunnittelu, mutta jo muutamien kymmenien eurojen veronkierto laittomaksi ?

Kaiken pahan alku ja juuri ovat kuitenkin nuo poliittiset virkanimitykset.
Jos valinta tehtäisiin pätevyyden perusteella, valintapohjana olisi sadat suomalaiset ja ehkä muutama ulkomaalainenkin. Kun valinta tehdäänkin puolue- tai kielipoliittisin perustein, valintapohjana on yksi tai ehkä peräti kaksi mandaattipuolueen johdon suosiossa olevaa. Ei niin pienestä ja valikoidusta joukosta voi löytyä pätevää mihinkään tehtävään.
Pätevyysvajeesta kärsivät vain veronmaksajat.

Digipakko oli lähinnä alkurahastus, hehkulamppukielto maksoi sekin alussa maltaita ja aiheutti tolkuttomasti harmia huonolaatuisilla hehkulamput korvaavilla ylihintaisilla tuotteilla, mutta pakkoruotsi maksaa joka vuosi ja paljon.
Se maksaa paljon siksi, että suomenruotsin pakkopänttääminen on pois hyödyllisten kielten opiskelusta.
Esimerkiksi englantia koko maailmassa puhuu tai ymmärtää ehkä 4 miljardia ihmistä, mutta suomenruotsia vain n. 300.000. Ei sillä ulkomaankauppaa voi käydä.
Suomenruotsilla kun ei pärjää missään muualla kuin pienessä osassa Suomea.
Enimmillään esimerkiksi Venäjältä on tullut Suomeen yli 3 miljoonaa turistia/vuosi. Yhteensä turisteja tulee vuosittain yli 7 miljoonaa. Suomenruotsillako heille tavarat ja palvelut myydään ? Suomenruotsillako tulli ja rajavartijat heidät vastaan ottavat ?

Onko tuo kaikki siis rikollista vai pelkkää normaalia politiikkaa ?

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Nyt, kun luen jälkeenpäin kommentteja asiaan liittyen , niin haluaisin hieman tarkentaa väärinkäsityksiä. "Päähenkilöt"-kohdassa ei ole koskaan ollut takoitus sanoa, että nämä henkilöt olsiviat per se syyllisiä kaupoista. Ajatuksena on esittää henkilöt, jotka olivat silloin hallituksessa tai yhtiöiden/järjestöjen johtoportaissa, kun kauppoja solmittiin. Todellisuus on paljon monimutkaisempi.

Sopimusoikeus noin laajoissa kaupoissa sisältää valtavasti pieniä porsaanreikiä, jotka ovat ostajan puoleella ja se on luonnollista. Tämä on yksi syy miksi valtion omistamien yhtiöiden myynnissä laki edelyttää, että asia käydään eduskunnassa läpi asiantuntijaryhmien kautta. Politiikka on viime kädessä lobbaamista ja harvoin ministerit ovat jokaisen lobbauksen asiantuntijoita taikka niillä olisi aika lukea tuhatsivusia sopimukisa tarkalleen. Yleensä he saavat tiivistetyn tietopaketin, jossa usein jätetäänkin porsaareijät sopivasti kertomatta.

Tämä ei tarkoita, etteikö temppuja osattu käyttää. Esimerkiksi Katainen odotti, että molemmat omistajaohjausministerit olivat työmatkalla (jolloin päätösvaltaa siirtyi hänelle), ennen kuin hän totesi, että Caruna-kauppa ei puidaan eduskunnassa ollenkaan.

Ennen jokaista kauppaa lainsäädäntöä on muutettu niin, että sillä on turvattu joko agressivisen verosuunittelun mahdollisuutta taikka käytänössä sääntelyn kautta monopoliasema. Tämä on puhdasta lobbausta ja noita asioita on vaikea nähdä etukäteen ellei ole alan asiantuntija.

Tästä herää väistämättä kysymys pitäisikö omistajaohjausministerin virka täyttää poliittisin perustein vai olisiko asiantuntijoista koostuva työryhmä parempi vaihtoehto. Myöskin Kilpailu- ja Kuluttajaviraston passiviisuutta voisi ihmetellä. On omituista, että pienissa asioissa KKV ottaa jyrkästi kantaa ja tuomitsee, jos tapahtuu pienikin markkinhäiriö, mutta niissä tapauksissa, missä olisi valtion kokonaisvaltainen etu kyseessä ollaan hiljaa. Tosin KKV toimii enemmänkin jälkiehkäisevästi kuin ennaltaehkäisevästi sillä se reagoi yleensä valituksiin. Jos niitä ei tule, harvoin toimitaan.

Tiivistäen - en syytä suoranaisesti ministereitä vaan "maan tapa" päättää pienissä piireissä ohi asiantuntijaryhmiä asioista, jotka tulevat koskettamaan päättäjien lapsia ja lapsenlapsia hyvässä ja pahassa. Politiikan kentällä horisontointin pituus on 4 vuotta, mutta oikeassa elämässä kyse on koko elämästä.

Tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen ja vaalikausien , jotta saadaan järkevänoloinen tulevaisuus kaikille.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Myöskin median rooli on keskeinen. Mediatalojen päätoimittajilla on valta päättää mihin suuntaan yhteiskuntakeskustelu käydään. Johtomaailma koostu pienestä piireistä, varsinkin Suomessa. Medialukutaitoa edellytään yhä useammin nykyään, mutta viihdepainotteiselle ohjelmantarjonnalla se luultavasti heikkenee jatkossa.

On tiedostettava, että media voidaan myös ohjaista, varsinkin silloin , kun mediatalojen rahoitus on heikolla pohjalla. Jatkuvasti pelkästään yhtä näkökulmaa esittävät artikkelit ilman vastakkaisen näkemyksen esiintuomista on pystyttävä kyseenalaistemaan.

Ajojahteja ja sisäisiä ristiriittoja mediataloissa ovat paljon yleisiempiä, kuin miltä ulkoapäin näyttää. Ei ole helppoa olla median sihdissä, sillä jokaisesta kansanedustajista saisi "skandaalin" aikaseksi, jos niin halutaan. Tämä on riski, jotka kansanedustajat hyväksyvät, koska yhteiskunnan merkittävistä asioista on lain mukaan kerottava median välityksellä. Nykyisellä hallituksella taitaa olla hieman enemmän hankaluuksia lainkohdan kanssa kuin edellisilla.

Median puolueettomuus ja tutkivan journalismin arvostaminen ovat asioita, josta pitää jatkuvasti tasitella.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Anne Bernerin ajama liikenneverkon yhtiöittäminen ja maksujen moninkertaistuminen kansalasille on selvää jatkumoa tähän listaan. Voin taata, että yritys ei lopu tähän ensimmäiseen "torppaukseen". Saa nähdä, että milloin ihmisiltä palaa hihat tähän järjettömyyteen.

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

Yrityskauppojen tappiollisuus noudattaa samaa linjaa, kuin aikoinaan " illmakaupat " Saksasta. UMTS kauppojen myötä Sonera poistui Saksasta ja kirjasi massiivisen 3,9 mrd euron tappion. Pääministerinä silloin Lipponen, joka oli varsin tietoinen huutokaupasta ja ilmeisesti Sachsin ja Lehmans Brothersin konsulttien vietävissä, kuten oli koko Suomen hallitus.

Aiheesta hyvä ja kattava kirjoitus

http://suomenhistoriaa.blogspot.se/2012/06/sonera-...

Maan korkein johto toimii siis näin :

Sipilä tekaisi paskalain avulla muutaman miljoonan tilin. Laitteet tehtiin ensin Sipilän kautta ja sitten nuijittiin perään laki, että saadaan laitteet kaupaksi.
Sipilä ja serkkujensa Talvivaara kytkökset + Talvivaaraan upotetut rahat.
Sitten vielä tämä Chempolis.

Tai sitten Pekkarisen tuulivoimahupsuttelu, josta ei loppua ole tullut vieläkään.

Ex - ministeri Pekkarinen kikkaili sukulaisilleen Miljoonia euroja tuulivoiman syöttötariffeilla. Tuulivoimbusinestä pyörittävä ex-ministeri Pekkarisen vävypoika oli yllättäen konsulttina suunnittelemassa kuinka syöttötariffirahavirrat ohjaillaan.

Suomihan on kohta pahemmin korruptoitunut maa kuin Burundi ( maailman toisiksi eniten korruptoitunut maa 2015 )

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Ainoa keino korjata tilanne, on purkaa kaikki puolueet ja niitä lähellä olevat säätiöt ja yhdistykset, sekä takavarikoida kaikkien edellämainittujen omaisuudet valtiolle. Sekä laittaa kaikille nykyisille ja entisille poliitikoille politiikkakielto.

Tulisi siirtyä suoraan demokratiaan, sitovat kansanäänestykset valtiota ja kansalaisia koskevissa asioissa, joiden tulokset sitoutumattomista ehdokkaista valitut uudet kansanedustajat vain toteuttaisivat.

Perustuslain mukaan valta kuuluu kansalle ja sitä toteuttaa vaaleilla valittu parlamentti. Joten Perustuslaillisia ongelmia ei tule lainkaan suoraan demokratiaan siirtymisessä, vaan pikemminkin suora demokratia vahvistaisi Perustuslain henkeä.

Käyttäjän ErkkiJohansson1 kuva
Erkki Johansson

Niinpä, mutta miten me tämän saamme aikaiseksi? Tuskinpa äänestäminen riittää.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Hyvä kysymys. Kansalaisten tulisi herätä laajalti vallitsevaan todellisuuteen, vasta sitten asiat voitaisiin korjata. Takuuvarma asia on kuitenkin se, että poliittinen eliitti ei asioita korjaa, vaan ne menevät pahemmaksi koko ajan.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Yhtiöittäminen ei kuitenkaan ole minkäänlainen painajainen, jos se tehdään oikeista syistä.

Digita, Kemira ja Fortum olivat myyntihetkellä voitollisia ja valtio sai tasaisesti osingontuottoa niistä. Digitan digiverkon ulkoistamiselle ei ollut minkäänlaista tarvetta ylipäätänsä. Itse Kemiran tapaus ei ole katasrofaalinen, mutta Soklin kaivosoikeden luovuttaminen Yaralle vastikettomasti on vuosituhannen härskein temppu. Sekä Ruotsissa että Venäjällä on esimerkki siitä, miten mineraaliteollisuus tuottaa satoja miljoonia valtiontaloudelle. Suomen kaivos on satoja kertoja arvokkampi ja tulee nousemaan tulevaisuudessa entisestään.

Carunan tapaus on noista kahdesta lievin. Vaikka voittomarginaalia revitään kuluttajista kaikki on (KHO:n mukaan) lain raamien sisällä. Fortumin osakkeiden arvo on noussut kaupan yhteydessä ja investointeja Suomeen on tullut lisää. Kuitenkin se ei paranna tavallisen kansallaisen ostovoimaa eikä jää verona maahaan. Kun puhutaan maan talouden kohoamisesta niin lopullinen mittari kuuluisi olla ostovoiman vahvistuminen eikä pelkästään BKT:n kasvu. Näin ei tilastollisesti kuitenkaan ole ja hallitus voi rehostella saavutuksillaan, vaikka kyse on maailmantalouden kohenemisesta.

Kyllä vaikuttaa siltä että Bernerin ajama liikeneuudistus seuraisi samanlaista kaavaa. Myöskin samanaikainen leikkaminen julkiselta sektorilta ja paine lisätä kilpailua alalla ovat ristiriittaisia keskenään. Välillä vaikuttaa siltä , että julkinen sektori halutaankin tehdä kannattamattomaksi, jotta yhtiöittäminen olisi "välttämätöntä".

Viime aikoina on tullut erittäin paljon lainmuutoksia, jotka koskevat turvallisuuspalveluiden yksityistämistä ja yhtiöittämistä. Kulissien takana on perustettu lukuisisa turvallisuusalan yksityispalveluja tarjoavia yrityksiä ja osalla on selviä poliittisia kytkintöjä. Ensimmäiset lait astuvat voimaan tämän vuoden kesällä. Lähitulevaisuudessa tulemme kuulemaan selvästi, miten poliisivoimat eivät riitä "katutason" rinnakkaistehtäviin ja siitä, että ulkostamispaine on suuri ja ajantasainen.

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

"Välillä vaikuttaa siltä , että julkinen sektori halutaankin tehdä kannattamattomaksi, jotta yhtiöittäminen olisi "välttämätöntä"."

Minulle ei aukea se, että valtion ja kuntien toiminnan tulee olla kannattavaa, siis kirjanpidollisessa mielessä. Miten terveydenhuolto, koulutus, lastenhoito jne. on kannattavaa? Kyllähän noilla on vaikutusta työllisyyden kautta ihmisten ja yritysten kannattavuuteen, mutta eihän noita voi laskea kuten yritysmaailman kirjanpitoa.

Yhtiöittämisiin ei ole usein mitään järkeviä perusteita. Ideologiat voivat tosin osoittaa muuta.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Sipilä johtaa maata kuin liikeyritystä. :'( :'(

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Kiitos!
Tuli myös jaettua. Jakakaa somessa tätä.

Henry

Eero Mattila

Hyvä kiteytys suomalaisesta todellisuudesta.

Kiitos!

Käyttäjän MirjamiParant1 kuva
Mirjami Parant

Suomen eduskunnassa istuu melkoinen rypäs vanhoja vaikuttajia, jotka vuosi toisensa jälkeen varmistavat jatkopaikkansa. Eniten heitä lienee juuri Keskustan riveistä lähteneitä.

Niin kauan kuin vanha valta saa pyörittää maamme elinkeinoelämää, niin kauan olemme uppoamassa yhä syvemmälle suohon.

Valta sokaisee ja rappeuttaa. Onhan tuo nähty myös yksipuoluemaissa. Meillä on yhä demokratia, mutta valitettavasti rahalla on iso merkitys, miten paikka eduskuntaan varmistetaan.

Kansanedustajuus saisi olla max 2 -vaalikautta! Samoin kaupunginvaltuustot. Kansanedustajien istuminen kahdella merkittävällä päättäjän paikalla tulisi myös estää. Istuvathan kansanedustajat lisäksi monien yhtiöiden hallituksissa. Rönsyt leviävät pakostakin epäterveesti laajalle yhteiskunnan verkostoihin.

Sori siitä!

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

"Meillä on yhä demokratia, mutta valitettavasti rahalla on iso merkitys, miten paikka eduskuntaan varmistetaan."

Kerronpa erikoisen jutun. Olin äskettäisissä kuntavaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana ja kaksi ystävääni olivat menossa etukäteen antamaan minulle ennakkoäänen maunulasta. Ennen menoaan he vielä soittivat minulle ja tarkastivat vaalinumeroni.

Vaalipäivänä huomasin että olin saanut vain yhden ennakkoäänen maunulasta, eli toinen kavereista oli jättänyt äänestämättä minua. Mutta nyt molemmat kaverit väittävät että he näyttivät vaalilipukkeensa toisilleen, ennen sen sulkemista kirjekuoreen, todistaakseen antaneensa äänen minulle.

Eli nyt näyttäisi siltä että minulta katosi yksi ennakkoääni ainakin maunulasta ja mietin montakohan ääntä minulta oikeasti varastettiin?

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala

Oliko numerossasi seiskaa tai ykköstä, jotka on helppo tulkita vääriksi?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #14

Nro: 1080. Eli ensimmäisenä oleva ykkönen, on kyllä voitu tulkita seiskaksi. Tosin en tiedä oliko niin isoja numeroita edes käytössä?

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #16

Varmaan liian pitkä numero muistettavaksi. Kokeile ensi kerralla 1-9!

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #18

Ei vaalinumeroita valita itse, ne valitaan vaalilautakunnassa. Sanoin ennnen vaaleja, että jos voisin valita numeron, valitsisin numeron 69. Koska ajattelin että sillä voisi saada muutaman huumorilla annetun lisä-äänen.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev Vastaus kommenttiin #19

Tiedän, kiusaan vaan vähän ;)

Käyttäjän jariojala kuva
Jari Ojala Vastaus kommenttiin #16

Mikäli ykkönen laitettu sakaralla huonosti, niin silloin voitu tulkita (haluttu tulkita) seiskaksi, jolloin lappu voitu hylätä, jos numeroa 7080 ei ole ollut käytössä. Kyllä meilläkin osataan kikkailla.

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen

Miten laitonta olisi jos eduskunta julistaisi nuo kaupat korruptoituneiksi ja sosialisoisi nuo valtiolle?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Ei kai valtion elintärkeän infran tai luonnonvarojen kansallistaminen mikään ihmeellinen ongelma ole? Eikös tuota tehdä ja ole tehty monessakin maassa?

Käyttäjän AleksiParkkinen kuva
Aleksi Parkkinen
Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimaloiden syöttötariffi kuuluu myös olennaisesti tähän listaan.

Päähenkilöt Pekkarinen ja Tarasti.
Rahaa töppäykseen on arvioitu kuluvan n. 3 - 4 miljardia euroa. Rakentamista ei ole lopetettu vaikka terveyshaittojen tutkimusyhteistyö on kesken. Sairastumisia tulee jatkuvasti lisää.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Lista voisi tosiaan olla todella pitkä. Suomen sisämarkkinat ovat kuitenkin niin pienet, että vöistämättä syntyy ineressiristiriitoja , varsinkin pienissa kunnissa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kyllä se Suomen mittakaavassa on valtava vahinko, tuulivoimalat pilaavat ympäristön ja vievät rahat ja terveyden. Nyt taas vaihdetaan uudet älymittarit koteihin, alkuperäiset Valmetin mittarit olisivat hyvin toimineet vuosikymmeniä, tämä vie jonkun miljardin 10 vuoden välein (mittarit uusitaan), tuulivoimaa varten tiet ja sähkölinjat maksaa kuluttaja, samoin kuin nämä muut mittareiden vaihdot jne..

Pieniä kuntia viedään kuin pässiä narussa mihin tuulivoima haluaa, korruptoituneet viranomaiset ovat siitä takuuna. Ihmiset tästä kärsii.

Antti Aunio sanoo tuuliturbiineista, etteivät infraäänten terveyshaitat ole tuntemattomia. Aihetta on tutkittu paljon muun muassa Yhdysvalloissa.

– Nasa ja Yhdysvaltain puolustusvoimat ovat tehneet mittavia tutkimuksia. Siellä matalien taajuuksien havaittiin aiheuttavan pahoinvointia, Aunio sanoo.

Aunion mukaan matala infraääni on petollinen, koska sitä ei kuule korvalla ja se etenee hyvin pitkiä matkoja. Infraäänitutkimusta ei ole sisällytetty tuulivoimaloilta edellytettäviin meluselvityksiin. - vaikka kyse on terveyshaitasta??

Infraäänen ongelma ei ole äänen voimakkuus vaan se, että sitä tulee koko ajan. Ihmisten oireet syntyvät vähitellen ja pitkällä ajalla. Kunnollista pitkäaikaistutkimusta isojen tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen terveysvaikutuksiin ei ole tehty.

https://sairastuulivoima.com/

Esimerkiksi Saksassa on jo täysi sota päällä. Siellä lähialueen asukkaat ovat kokeneet suuria ongelmia, samoin Tanskassa, toteaa Aunio.

Antti Aunio on ollut mukana projektissa, jossa tammikuusta lähtien on ollut noin 20 infraäänen mittalaitetta kerrallaan eri puolilla Suomea noin 1-10 kilometrin säteellä voimaloista kodeissa, joissa on koettu tuulivoimaloiden tulon jälkeen ilmenneitä terveyshaittoja."

http://keskustelu.suomi24.fi/t/14824318/kp24--jutt...

Ville Kaikkonen

Aika hyvä lista suomalaisten pahimmista korruptiotapauksista. Nykyhallituksella on kumminkin suunnitteilla kaksi pakkoyksityistämisprojektia, jotka jättävät aiemmat korruptiotapaukset varjoonsa: Bernerin ajama liikenneverkon yksityistäminen ja koko hallituksen ajama sotejärjestelmän yksityistäminen. Tai no, Kemira Growhown ja Soklin myyminen vetävät noille vertoja. Pitäisi valtiollistaa Sokli joutuin.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Otin vain esiin 3 sattumanvaraista tapausta, joiden kaava oli melko samankaltainen: luodaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa monopoliaseman valtio-omistuksessa olevalle yhtiölle->myydään yhtiö ulkomaalaisomistukseen (alihintaan) -> yhtiö kasvattaa tuloksensa monopoliasemalla ja verosuuniteelulla.

Yrityksiä myydään ja ostetaan jatkuvasti, myös valtion omistamia. Työpaikat pysyvät yleensä Suomessa. Suomalaiset firmat käyttäisivät myöskin mielestäni verosuunittelua, jos saisivat niin isoja sisäisiä lainoja jostakin, mutta ei Suomen kokoisessa valtiossa löydy tarpeeksi sen tason rahoittajia eikä ulkomaalaiset sijoittajat kiinostu Suomesta.

Isompi ongelma on kilpailumattoman aseman myyminen (lainsäädännön kautta) sekä luonnonvarojen luovuttaminen. Noissa asioissa on ajateltava yli puoluerajojen , koska vaarana on menettää metsäalueita ja vesivarastoja yhdellä pienellä virheellä.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Olen erittäin otettu, että tekstini on saanut niinkin paljon huomiota kielioppivirheistä huolimatta. Ehkäpä pelko tekstin "puhtaudesta" onkin ylimitoitettu. Asiasisältö kai merkitsee enemmän.

Vaikuttaa siltä, että yhteiskunnallisesti merkitsevät asiat ovatkin ajankohtaisia, vaikkei niitä media paljon pyöritä.

Olen myös saanut useita positiivisiä viestejä ja sähköposteja molemmista blogeista. Kiitoksia niistä!

Käyttäjän SauliAittola kuva
Sauli Aittola

Tätä blogia kannattaisi levittää niin paljon kuin mahdollista. Siitä hankalaa nuo poliitikkojen tekemät(tarkoituksella tai typeryyttä)munaukset ovat vaikeasti korjattavissa.

Tässä jutussa esiin tulleet ovat pääsääntöisesti johtavien puolueiden jäseniä. Keskusta, Sdp ja kokoomus. Osa laittomuuksista on jopa salattu 100 vuodeksi (mm Koiviston konklaavi Tarja Halosen toimesta).

Miten heidät saadaan vastuuseen.

Käyttäjän janiluoto kuva
Jani Luoto

Sen verran pitää kommentoida, että kohta jossa kirjoitat: "tässä pieni kooste niistä tapauksista, jotka eivät päässeet yllä olevaan listaan... Finnair johdannaisskauppa" Niin se varmaan pitäisi olla Finavian johdannaiskauppa. Finnair ja Finavia on kaksi eri yritystä. Toinen vastaa lentoasemista ja toinen sinne lentävistä koneista.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Kyllä, Finavian 2000-luvulla tehtyjä johdannaiskauppoja. Jutussa muutenkin voi esiintyä asiavirheitä loppua kohti, kun alkoi väsymys painaa. Korjaan asian.

Tapani Koivunen

Tämä Sibil Yanevin artikkeli Kemira Grow Hown myynnistä kertoo karun totuuden siitä, miten ajattelematonta ja edesvastuutonta omistajapolitiikkamme on Suomessa ollut. -Artikkelissa on kuitenkin merkittävä virhe. Lannotteiden hinnan korotus ei ole siirtynyt kuluttajahintoihin, vaan se on pois viljelijän tulotasosta.

Käyttäjän SibilYanev kuva
Sibil Yanev

Hei Tapani, kiitos kommentistä!

Olen ajatellut asian näin, että kyseessä on välillinen hinnan korotus kansantaloudessa, koska yleinen tuotantopanostaso nousee. Olenkin korostanut , että maanviljilijäyrittäjälle tämä on erittäin iso tulomenetys, kun samalla muut kustannukset nousevat myös. Toisaalta tulonsiirtopuoleella ollaan reagoitu molempiin asioihin niin, että satokorvaus- ja maataloustukimäärärahoja on korotettu.

Koska suomessa ei ole jälleenmyyjien kohdalla kilpailulliset markkinat, voivat suuret ruokaketjut joko laskea ostohintoja (tai siis käyttää alhaiset maailmanmarkkinnahintoja) tai lisätä lopputuotteen hintaan saman verran kuin mitä tukia nostetaan.Nostettuja hintoja perustetaan sitten esim. energian ja logistiikan kallistumisella.

Se, mitä sanot on totta. On olemassa yleinen väärinkäsitys, että maanviljeilijät eleilevat maataloustuilla ruhtinaallisesti ja määrittävät ruokatason. Todellisuudessa jälleenmyyjäketjut ottavat molemmistä päistä voittoa samalla tavalla kuin asuntosijoittajat asumistuen ja maksusitomuksen kanssa.

Toivottavasti tämä selvensi asian.

Mikael Kaasinen

Soklista pitäisi tehdä pikimmiten aloite. Kaivosoikeudet takaisin ja heti. Samoin koko kaivoslaki pitäisi laittaa uusiksi. Suomi on kuin pohjolan Kongo, lahjoittaa mineraalit lähes ilmaiseksi ylikansallisille kaivosjäteille.

Kukaan tekisi kansalaisaloitteen...

Toimituksen poiminnat